Guionistes Associats de Catalunya (GAC) és una associació sense ànim de lucre, fundada l’any 1997, amb l’objectiu de defensar els interessos i vetllar per les aspiracions del col·lectiu de guionistes dels mitjans audiovisuals de Catalunya, tant dels professionals (socis de ple dret) com dels que tenen l’aspiració de ser-ho (socis adherits). Actualment el GAC està integrat per més de 250 membres.

Al GAC ens ocupem de:

– La representació, la defensa i la promoció dels interessos comuns dels associats en l’àmbit cultural, professional, social i econòmic.

– La representació dels interessos generals de la professió de guionista davant les administracions, institucions, empreses i altres col·lectius d’àmbit autonòmic, estatal i internacional, participant en els òrgans consultius quan sigui necessari i defensant els drets reconeguts per la Llei de la propietat intel·lectual.

– La difusió social i cultural de la professió de guionista.

– L’organització d’activitats formatives i culturals per als associats.

– El foment de la solidaritat dels associats, promocionant i creant serveis comuns de naturalesa assistencial.

Informació

Butlletí electrònic amb informació d’interès per als socis: publicacions, bases de concursos, bases per a l’obtenció de beques, convocatòries d’activitats i ofertes, etc.

Activitats

Assessorament per a projectes, laboratoris, trobades i esdeveniments professionals, xerrades i taules rodones.

El GAC organitza activitats d’indústria com el Pitching Fòrum de Llargmetratges i el Concurs de Guió Transmècia, i forma part de la Residència de guions de llargmetratge de l’Acadèmia del Cinema Català i del laboratori de sèries curtes en català Serielizados Kick.

Els nostres socis poden accedir a un sistema de suport a la presentació i venda de projectes que realitzem amb suport de l’ICEC, on reben mentories, suport al disseny del dossier i contactes amb productores.

També duem a terme tota classe de sessions sobre obres audiovisuals d’actualitat i qüestions d’interès per a guionistes, col·laborem amb les dues entitats de gestió de drets d’autor (SGAE i DAMA) i participem en festivals com Reteena, Serielizados Fest, l’Alternativa, el D’A o el Festival de Sitges.

Formació

Estudis, cursos i activitats organitzades amb la participació del GAC, amb condicions especials per als socis.

Juntament amb la Universitat de Barcelona i la Universitat de Lleida, el GAC organitza un Màster en Escriptura del Guió Audiovisual (http://www.masterguio.cat/).

També realitzem masterclasses amb guionistes i docents locals i internacionals, i trobades amb a facultats de cinema i comunicació.

Assessoria jurídica

Serveis jurídics gratuïts per als membres del GAC, amb cobertura de les necessitats extrajudicials que sorgeixin a l’hora de fer la seva feina com a guionistes.

Assessoria presencial, telefònica i per correu electrònic sobre qualsevol temàtica referent al món del guió dins del marc audiovisual. Inclou revisió i suport a la redacció de contractes de guió i altres documents legals.

Cada soci o sòcia del GAC disposa de 25 hores anuals gratis, i si en requereix més hi pot accedir a un preu especial.