SOCI DE PLE DRET
Tots els professionals del guió que tinguin obra estrenada pertanyen a aquesta categoria. El soci de ple dret gaudeix de tots els avantatges de l’Associació.

Quota trimestral: 50,50 €

 

SOCI ADHERIT
Pertanyen a aquesta categoria aquells guionistes no professionals que no tinguin obra estrenada i tinguin registrat un guió. El soci adherit no té dret a vot a l’assemblea.

Quota trimestral: 25,50 €

Si vols fer ús dels serveis jurídics, hauràs de ser membre de l’associació durant un mínim d’un any.

Per ser soci/sòcia de Guionistes Associats de Catalunya, emplena el següent formulari: