La junta del GAC ha elaborat aquest manual de bones pràctiques dirigit als guionistes i altres professionals del sector amb l’objectiu que puguin detectar situacions d’abús, i facin respectar i valorar davant la indústria la seva feina.