Manifest 8M


Les dones guionistes manifestem que: Volem trencar sostres de vidre i treure el cap ben amunt. Volem portar els equips ...