Ja podem publicar llistats d’honoraris i fer negociacions col·lectives

Grans notícies per als guionistes!

 

Fa pocs dies compartíem amb vosaltres les taules salarials actualitzades del conveni per guionistes de TV. Aquestes incorporaven millores notables pels guionistes que treballen amb un contracte laboral, però seguien deixant desemparats els guionistes autònoms, que han hagut de batallar individualment contra els contractes abusius o injustos des de la sanció que els òrgans de competència van imposar a les associacions de guionistes per publicar barems orientatius de preus de guió.

 

Per sort, això acaba ara. En el BOE que es va publicar el dissabte 2 de març, es va introduir a la Llei de Propietat Intel·lectual el punt 35 de l’informe de la subcomissió de l’estatut de l’artista, que abordava aquesta problemàtica. Això és el que recull aquest punt:

 

“Los autores, a través de sus asociaciones representativas, incluidas las sindicales, podrán acordar, con las asociaciones de los empresarios para los que trabajan y con las mismas empresas, condiciones generales para el contrato de producción que contemplen, entre otros aspectos, los remunerativos. En tanto no existan acuerdos que contemplen los aspectos remunerativos o respecto a los supuestos no comprendidos en tales acuerdos, las asociaciones o sindicatos representativos de los autores autónomos podrán publicar a efectos informativos listados de honorarios e información no vinculantes sobre precios medios del mercado.”

 

És a dir, segons aquesta legislació ja vigent, les associacions de guionistes tenim potestat per fer negociacions col·lectives amb empreses, i per publicar llistats no vinculants de preus mitjans de guió. Des del GAC ja treballem amb FAGA per traslladar-vos noves informacions tan aviat com sigui possible.

 

Volem aprofitar aquesta notícia per agrair als socis del GAC el seu suport. Les associacions de guionistes només són possibles gràcies als professionals que en formen part; és a dir, és gràcies a vosaltres que podem lluitar pels drets de tots.