3. CREACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES TRANSMÈDIA

El taller ensenya recursos, desenvolupa estratègies i una guia per a la creació d’una bíblia d’un projecte transmèdia. La narrativa transmèdia utilitza la distribució del contingut de manera interconnectada en diferents plataformes i xarxes socials.

Share Button