1. CREACIÓ DE PERSONATGES

El taller busca proporcionar tècniques i eines per a la creació de personatges. Això s’aconseguirà a través del visionat de pel·lícules en les que s’analitzaran els seus personatges, tant els bons, com els fallits. Així mateix, les eines teòriques mostraran un ampli ventall per construir personatges complexos i creïbles. També es treballarà en la creació de diàlegs, incidint principalment en la parla particular dels personatges i en la creació de subtextos.

Share Button