2. CREACIÓ DE DIÀLEGS

Construir seqüències de diàlegs és una de les parts del guió que presenta més dificultats a la majoria de guionistes que comencen i a molts professionals amb anys de carrera. Però dialogar d’una manera natural, fluïda, potent i efectiva no és especialment difícil si es coneixen algunes tècniques o maneres d’enfrontar-se al diàleg com les que s’analitzaran, amb exemples trets del cinema i de la televisió, durant aquest curs.

Share Button