QUI SOM

Guionistes Associats de Catalunya (GAC) és una associació sense ànim de lucre, fundada l’any 1997, amb l’objectiu de defensar els interessos i vetllar per les aspiracions del col·lectiu de guionistes dels mitjans audiovisuals de Catalunya, tant dels professionals del guionatge (socis de ple dret) com dels que tenen l’aspiració de voler-ho ser (socis adherits).

Actualment el GAC està integrat per més de 200 socis.

Al GAC ens ocupem de:

– La representació, la defensa i la promoció dels interessos comuns dels associats en l’àmbit cultural, professional, social i econòmic.
– La representació dels interessos generals de la professió de guionista davant les administracions, institucions, empreses i altres col·lectius d’àmbit autonòmic, estatal i internacional, participant en els òrgans consultius quan sigui necessari i defensant els drets reconeguts per la Llei de la propietat intel·lectual.
– La difusió social i cultural de la professió de guionista.
– L’organització d’activitats formatives i culturals per als associats.
– El foment de la solidaritat dels associats, promocionant i creant serveis comuns de naturalesa assistencial.

ORGANITZACIÓ

Els objectius i l’organització del GAC queden recollits en els Estatuts, disponibles a la seu de l’Associació per consultar-los.

L’Assemblea del GAC, formada per tots els associats, és l’òrgan suprem de decisió. Aquesta assemblea és l’encarregada de nomenar la Junta directiva que regeix, administra i representa l’associació.

La junta es reparteix les diferents tasques en què participa el GAC i crea, si és necessari, comissions en les quals es demana la participació dels socis.

Organigrama i repartiment de funcions de la Junta directiva:

Txell Llorens,
presidenta

Representació del GAC en totes les relacions institucionals.

Carmen Abarca,
secretària

Representació del GAC en absència del president. Encarregada dels projectes relacionats amb la visibilitat de l’associació.

Albert Plans,
tresorer

Encarregat de la comptabilitat del GAC.
Daniel M. Caneiro,
vocal

Membre de la Junta.
Daniel Resnich,
vocal

Representació del GAC davant del Clúster Audiovisual i coordinador del Concurs de guió transmèdia GAC-MAC.
Natàlia Boadas,
vocal

Membre de la Junta.
Sergi Portabella,
vocal

Membre de la Junta.
Alexis Barroso,
vocal

Membre de la Junta.
Martí Lucas,
vocal

Membre de la Junta.
Victor Sala,
Suport a la junta

Membre de la comissió de comunicació del GAC.

Pau Ortiz,
coordinador

Responsable de la coordinació tècnica del GAC.

Ignacio Monter,
advocat

Encarregat de l’assessoria jurídica del GAC.