L’Assemblea aprova el pagament de la sanció de 5.000 €

assemblea

L’Assemblea Extraordinària de Socis del GAC ha aprovat per unanimitat pagar la sanció de 5.000 €, imposada per la Sala del Contenciós-Administratiu, secció cinquena, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Tot plegat, després que el TSJC rebaixés l’import imposat per l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), de 50.000 € a 5.000 €. Tot i la decisió, l’Assemblea ha acordat seguir treballant per arribar a un acord amb l’ACCO que ens permeti la publicació d’una eina semblant als Criteris orientadors en matèria d’honoraris, sense incórrer en una infracció. A més, l’associació treballarà, en col·laboració amb moltes altres entitats de professionals, per aconseguir una excepció de la llei que protegeixi aquests col·lectius.

El febrer de 2012, l’ACCo comunicava al GAC, l’obertura d’un expedient per haver publicat uns “Criteris orientadors en matèria d’honoraris”, uns contractes marc i una guia de contractació que condicionaven el mercat i atemptaven contra la lliure competència. A partir d’aquest moment, el GAC va treballar per intentar resoldre aquesta situació. El juliol de 2013, després de diverses al·legacions, l’ACCo determinava que l’import de la sanció era de 50.000 €. Aquesta quantitat resultava, a ulls de tots els guionistes i bona part del sector, totalment desproporcionada. És per això, que vam decidir recórrer-la per via judicial. 4 anys i mig després de l’obertura de l’expedient, el TSJC va estimar parcialment la nostra demanda.

Share Button
Tornar enrere