PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Guionistes Associats de Catalunya posa en el seu coneixement l’existència d’un sistema de tractament de les seves dades de caràcter personal, titularitat de Guionistes Associats de Catalunya, per a les finalitats pròpies de gestió, informació i comunicació dels associats, l’enviament d’informació d’activitats i serveis, portar a terme la gestió d’activitats administratives, fiscals i comptables derivats de la relació amb els socis, permetre la inclusió de dades professionals de contacte, inclús la fotografia/imatge a la web, xarxes socials, actes propis i comunicacions de premsa, així com el contacte professional entre socis, per a divulgar i promocionar aquells treballs on participi com a guionista. Així mateix, per mostrar les dades personals (imatge inclosa) i treballs realitzats al motor de recerca.

Els interessats consenten expressament el tractament de les seves dades d’acord amb les anteriors finalitats.

Les seves dades poden ser comunicades a clients o proveïdors per a tràmits de gestió, a les entitats o empreses amb els quals pogués contractar per a l’elaboració i desenvolupament de serveis o activitats relacionats amb les finalitats de GAC.

Solament conservarem les seves dades personals mentre mantinguem una relació contractual amb Vostè, mentre existeixi un requisit legal que ens obligui o mentre Vostè no exerceixi cap dels drets que facin que no puguem tractar les seves dades.

GAC ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de la informació d’acord amb la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, garantint la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades.

Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i, si s’escau, de portabilitat mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts d’aquest web estan protegits per la normativa sobre propietat intel·lectual. Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts del web, concretament sobre els textos, disseny i codi font, sense l’autorització expressa dels seus titulars. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris.

En aquest sentit, no es permet la reproducció, transformació, distribució o, en general, qualsevol acte d’explotació dels mateixos, total o parcial, sense autorització expressa i per escrit.

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

La informació continguda en aquest web es proporciona a títol merament il·lustratiu, sense que sigui exhaustiva o clarament descriptiva de les característiques dels nostres serveis, ni pot per tant formar part d’una oferta comercial ni donar lloc a cap reclamació per aquests conceptes.

En aquest sentit, el titular no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es derivin de l’ús d’aquesta informació.

 

POLÍTICA DE COOKIES

Posem en coneixement de l’Usuari que el Portal utilitza dispositius cookie a fi de personalitzar la disposició dels continguts que s’ofereixen a través del Lloc web a les rutines de navegació i preferències de l’Usuari.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per un usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web amb la finalitat de reconèixer-lo com a usuari recurrent i personalitzar la seva experiència i l’ús. Les cookies es guardaran en el disc dur del seu ordinador fins que vostè les elimini.

L’informem que pot fàcilment rebutjar i eliminar les cookies instal·lades en el seu ordinador mitjançant la configuració del seu programa de navegació. En aquest sentit, els procediments per al bloqueig i eliminació de les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre i, en conseqüència, li preguem que acudeixi a les instruccions facilitades pel fabricant del seu navegador d’Internet. En cas que rebutgi l’ús de cookies podrà seguir usant el nostre Portal, si bé podrà tenir limitada la utilització d’algunes de les prestacions del Lloc web.