Noves taules salarials per a guionistes de televisió

Després d’unes negociacions on els guionistes catalans hem estat representats per FAGA, ha quedat actualitzat el conveni col·lectiu per a guionistes de televisió.

 

Aquest conveni inclou les taules salarials que veieu representades aquí. Es tracta de salaris bruts mínims mensuals per guionistes contractats en televisió a 35 hores setmanals. S’incorpora l’obligatorietat de complir 14 pagues, factor que fins ara no quedava explícitament reconegut.

 

Amb aquestes taules, el salari mínim mitjà es veu incrementat en un 6,1%. No oblideu que aquesta taula salarial no és quelcom orientatiu, sinó que es tracta d’una referència mínima a complir obligatòriament.

 

El nou conveni entrarà en vigor el dia 1 de març de 2019.

 

 

Share Button