ELECCIONS A LA SGAE A FINALS D’ANY

Eleccions

La Societat General d’Autors i Editors (SGAE) celebrarà unes eleccions abans d’acabar l’any. És una dels acords als que ha arribat la Junta Directiva que s’ha celebrat dijous, 28 de juny. Aquesta decisió és la reacció a que l’Assemblea General de Socis tombés la gestió i la proposta de modificació dels Estatuts de l’entitat per més d’un seixanta per cent. La comtessa electoral anirà precedida d’una nova proposta de modificació dels Estatuts, per adaptar-los a la legislació actual i a una nova Assemblea General, prevista per a la tardor.

La Junta Directiva de la SGAE segueix completament dividida entre els partidaris de l’actual president, Jose Miguel Fernández Sastrón, i els seus detractors. El màxim responsable de l’entitat havia proposat una modificació d’Estatuts que permetia que, tant ell, com alguns dels seus afins, es poguessin perpetuar en l’òrgan més alt de decisió de la societat. Aquesta situació allargava una gestió que ha portat al Col·legi Audiovisual a perdre molta força en els òrgans de poder de la SGAE.

Els resultats de la darrera Assemblea han provocat un gir inesperat en l’inestable equilibri de la societat de gestió. Els socis de l’entitat van votar en contra de la modificació d’Estatuts proposada per Sastrón (66,6 %), en contra de l’informe de gestió (61,72 %) i en contra dels comptes de 2017 (56,91 %). Ha estat la primera vegada en la història de l’entitat que el vot electrònic ha aglutinat més de la meitat del total de sufragis.

Està previst que el proper 16 de juliol, la Junta Directiva de la SGAE aprovi uns nous estatuts que hauran de ser ratificats per l’Assemblea General de Socis, que se celebrarà el 24 de setembre. 

Share Button
Tornar enrere