PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades facilitades a través d’aquest lloc web o a qualsevol de les adreces indicades seran inclosos en un fitxer propietat de GUIONISTES ASSOCIATS DE CATALUNYA, que es troba inscrit en el Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i utilitzats per a la gestió de les relacions amb els seus clients reals o potencials.

Mitjançant l’enviament de les seves dades pels mitjans anteriors presta el consentiment per al seu ús conforme a les finalitats indicades.

Aquestes dades seran emmagatzemats i tractats conforme a la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, especialment la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre i la seva normativa de desenvolupament, aplicant-se les mesures i requeriments establerts per evitar el seu accés, modificació i eliminació indegudes, sense que, fora dels casos legalment permesos, vagin a ser cedits a terceres persones o entitats sense el seu consentiment.

En tot moment, mitjançant sol·licitud per escrit o via correu electrònic, podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal davant: adreça de correu electrònic coordinacio@guionistes.cat

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts d’aquest web estan protegits per la normativa sobre propietat intel·lectual. Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts del web, concretament sobre els textos, disseny i codi font, sense l’autorització expressa dels seus titulars. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris.

En aquest sentit, no es permet la reproducció, transformació, distribució o, en general, qualsevol acte d’explotació dels mateixos, total o parcial, sense autorització expressa i per escrit.

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

La informació continguda en aquest web es proporciona a títol merament il·lustratiu, sense que sigui exhaustiva o clarament descriptiva de les característiques dels nostres serveis, ni pot per tant formar part d’una oferta comercial ni donar lloc a cap reclamació per aquests conceptes.

En aquest sentit, el titular no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es derivin de l’ús d’aquesta informació.

 

POLÍTICA DE COOKIES

Posem en coneixement de l’Usuari que el Portal utilitza dispositius cookie a fi de personalitzar la disposició dels continguts que s’ofereixen a través del Lloc web a les rutines de navegació i preferències de l’Usuari.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per un usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web amb la finalitat de reconèixer-lo com a usuari recurrent i personalitzar la seva experiència i l’ús. Les cookies es guardaran en el disc dur del seu ordinador fins que vostè les elimini.

Li informem que pot fàcilment rebutjar i eliminar les cookies instal·lades en el seu ordinador mitjançant la configuració del seu programa de navegació. En aquest sentit, els procediments per al bloqueig i eliminació de les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre i, en conseqüència, li preguem acudeixi a les instruccions facilitades pel fabricant del seu navegador d’Internet. En cas que rebutgi l’ús de cookies podrà seguir usant el nostre Portal, si bé podrà tenir limitada la utilització d’algunes de les prestacions del Lloc web.